Home

Restaurant & Bars

restaurant

Places to eat

1.  Pleasant Stay
Solapur Road
Bijapur – 586104
Ph: (08352) 326465‎, 261291‎
Mobile – 09880062225
Fax – (08352) 261499

2. Parekh Residency
B.L.D.E. Road (Next to Bajaj Showroom),
Bijapur – 586 101
Ph: 91-08352-242206,242207,242208

3. Shashinag Residency
Solapur Bypass Road (NH 13)
Bijapur

4. Samrat hotel
Station Road
Bijapur
Ph: + 91 8352-21620

5. Sanman Hotel
Station Road
Opp. Gol Gumbaz
Bijapur
Ph: + 91 8352-21866

6. KSTDC Mayura Adil Shahi
Anand Mahal Road
Bijapur
Ph: +91 8352-20934

7. Sagar Deluxe Hotel
Near Basaveshwara Chowk
Bijapur

8. Madhuvan International
Station Road,
Bijapur
ph: +91 – 8352-234254